kiêng kỵ trong phỏng vấn

Những câu nói cấm kỵ trong phỏng vấn

Khoác lác chính là biểu hiện của kẻ thiếu tự tin và đầu óc rỗng tuếch. 1. Lĩnh vực hoạt động của công ty ông là gì? Khi hỏi câu này, thì bạn đang tự thú nhận cho nhà tuyển