Câu Hỏi Phỏng Vấn

Những câu hỏi phỏng vấn phổ biến bằng tiếng anh

What do you think makes you a good fit forr this company? (Theo bạn thì điều gì làm bạn nghĩ mình thích hợp với công ty?) 1. Could you introduce a little about yourself? (Hãy giới thiệu ngắn gọn về

Những câu hỏi phỏng vấn khiến các ứng viên lo sợ nhất

Tôi vừa phỏng vấn vài người có nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Tại sao tôi nên chọn bạn mà không phải là họ? 1. Bạn có thể giải thích lý do tại sao bạn không đi làm trong một thời

Những câu hỏi cực kỳ đắt giá của nhà tuyển dụng

Bạn xử lý công việc như thế nào khi có yêu cầu thay đổi vào phút chót? 1. Bạn có bao giờ phải cùng lúc đảm trách nhiều dự án với cùng một thời hạn hoàn thành? Nếu có thì

Những câu hỏi mà nhà tuyển dụng muốn nghe từ ứng viên nhất

Vị trí nào của công ty thúc đẩy giáo dục và phát triển, bao gồm chi trả vay sinh viên, hỗ trợ học phí? 1. Những phẩm chất cần có để thành công trong văn hóa công ty “Văn hóa

Những câu hỏi thường gặp đối với tân cử nhân

Chúng tôi đã từng tuyển người học cùng trường với bạn, nhưng họ làm việc không hiệu quả, bạn khác gì họ? 1. Bạn muốn tìm công việc lâu dài hay tạm thời? Khi đặt ra câu hỏi này, người

Những câu hỏi giúp bạn thuyết phục được nhà tuyển dụng

Câu hỏi này giúp bạn thấy rõ cơ cấu tổ chức của công ty, những người mà sau này bạn sẽ làm việc cùng họ. 1. Ở vị trí này công ty sẽ tạo cho tôi những cơ hội thăng